Maciej Bojanowski

MACIEJ BOJANOWSKI

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1997 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, począwszy od roku 2000r. prowadzi samodzielną praktykę zawodową;

Pracę w zawodzie prawnika rozpoczął jako pracownik administracji publicznej, zajmując się zagadnieniami związanymi z opiniowaniem rozstrzyganiem spraw administracyjnych z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego.  

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym również przed sądami administracyjnymi reprezentując zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne. Doradza Spółkom z sektora prywatnego i publicznego.  Zdobywał doświadczenie w licznych projektach inwestycyjnych w branży finansowej, paliwowej i budowlanej. Brał udział w procesach restrukturyzacyjnych i naprawczych przedsiębiorstw, w tym przy pozyskiwaniu finansowania w zakresie realizowanych inwestycji.          

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego, w tym w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego. Zajmuje się również sprawami z zakresu własności intelektualnej, prawa ochrony środowiska i prawa medycznego. Obecnie wykonuje bieżącą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców różnych branż wykorzystując zdobyte doświadczenie i znajomość problematyki prowadzenia działalności gospodarczej.   

Członek organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Języki: polski, angielski