Sprawy korporacyjne, fuzje, przejęcia

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego. Wykorzystując przygotowane optymalizacje podatkowe, zakładamy i likwidujemy spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje i stowarzyszenia. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, łączeniu, podziale i przekształceniu spółek. Przeprowadzamy audyty prawne przejmowanych lub łączących się przedsiębiorców.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa handlowego i cywilnego, czuwając nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków korporacyjnych przez naszych Klientów. Na zaproszenie organów spółek uczestniczymy i przygotowujemy dokumentacje na zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów spółek.

Przygotowujemy opinie i analizy prawne, negocjujemy kwestie związane z przejęciami i zbywaniem spółek, przedsiębiorstw i ich poszczególnych aktywów. Doradzamy również w zakresie porozumień pomiędzy udziałowcami, łącznie ze sporządzeniem dokumentacji rejestracyjnej przeprowadzanych transakcji.