Prawo pracy

Świadczymy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradzamy w zakresie stosunku pracy oraz cywilnoprawnych form zatrudnienia. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, w szczególności w zakresie zwolnień grupowych w prywatyzowanych spółkach kapitałowych.

Usługi naszej Kancelarii obejmują między innymi zwolnienia grupowe i indywidualne, opracowywanie dokumentacji (umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich), opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i zakładowych układów zbiorowych, rozwiązywanie sporów pracowniczych jak również restrukturyzacje oraz obsługę pracowników zagranicznych. Zajmujemy się także problematyką legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Doradzamy w zakresie środków prawnych stosowanych przez inspektorów pracy oraz procedur ich zaskarżania reprezentując przedsiębiorców przed Państwową Inspekcją pracy.