Pomoc prawna dla inwestorów zagranicznych

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla zagranicznych przedsiębiorców chcących realizować zamierzenia inwestycyjne w Polsce. Nasza praktyka w tym zakresie obejmuje doradztwo przy doborze formy prawnej i rejestracji podmiotów gospodarczych oraz reprezentację przed sądami i urzędami. Świadczymy także pomoc przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości i innych składników majątkowych oraz sporządzaniu i negocjowaniu umów.  Pomagamy także w egzekucji wierzytelności na terytorium Polski. 

W ostatnim czasie, widząc zapotrzebowanie rynku, naszą aktywność w znacznym stopniu skoncentrowaliśmy na przedsiębiorcach ukraińskich. We współpracy z ukraińskimi Kancelariami świadczymy również usługi prawne dla przedsiębiorców zagranicznych chcących inwestować na terytorium Ukrainy.