Ochrona zdrowia

Klienci powierzyli nam przygotowanie kompleksowych rozwiązań prawnych związanych z tworzeniem struktury organizacyjnej i operacyjnej w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi procesów rejestracyjnych oraz doradzamy odnośnie aspektów regulacyjnych aby zapewnić zgodność działania podmiotów leczniczych z obowiązującym prawem.

Opracowujemy i negocjujemy umowy z podwykonawcami świadczeń zdrowotnych, laboratoriami diagnostycznymi oraz z dostawcami innych usług wiązanych z prowadzeniem działalności w sektorze ochrony zdrowia. Przygotowujemy umowy cywilnoprawne i umowy o pracę dla osób współpracujących z podmiotami leczniczymi z uwzględnieniem specyfiki branży, w tym odpowiedzialności z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych.