Ochrona środowiska

Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z korzystaniem z zasobów środowiska oraz oddziaływaniem na środowisko prowadzonych przez nich inwestycji na każdym etapie ich realizacji. Pomagamy spełnić wymogi prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego przy projektowaniu, budowie, oddawaniu do użytkowania oraz eksploatacji, w tym instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Doradzamy w zakresie problematyki związanej z gospodarką odpadami, w szczególności zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, z uwzględnieniem kar i odpowiedzialności za szkody powstałe w środowisku.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej,  w tym organami ochrony środowiska i nadzoru budowlanego.