Obsługa wierzytelności

Świadczymy kompleksową pomoc prawną przy dochodzeniu wierzytelności, zarówno w postępowaniu sądowym jak i egzekucyjnym oraz przy zabezpieczaniu wierzytelności. Pomagamy naszym Klientom  w negocjowaniu z dłużnikiem spłaty wierzytelności.

W przypadku wyzbywania się majątku przez dłużnika wszczynamy stosowne postępowanie przeciwko beneficjentom takiego rozporządzenia dłużnika, zmierzając do należytego zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów. Po przeprowadzeniu analizy korzyści i ryzyka prawno – finansowego przygotowujemy i opiniujemy  umowy sprzedaży wierzytelności.