Fundusze unijne

Nasi współpracownicy przeprowadzają analizę i przygotowują opinie prawne w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Pomoc w tym zakresie obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, zarządzanie projektem, a także rozliczenie, monitoring i ewaluację projektu.