Administracja

Prowadzimy obsługę prowadzonych z udziałem Klientów spraw administracyjnych. W wymienionym zakresie udzielamy opinii prawnych z zakresu obowiązujących przepisów ze wskazaniem interesu prawnego Klienta jako podstawy jego udziału w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony postępowania.

Udzielamy pomocy w przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego zmierzających do uzyskania oczekiwanych przez klientów decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń i koncesji, oraz sporządzamy projekty odwołań i skarg do właściwych organów i sądów.  

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego, w tym przed organami administracji publicznej, oraz sądami administracyjnymi.