KONTAKT

Adres:

ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 294

01 - 204 Warszawa

tel.   + 48 22 305 89 50 

email: kancelaria@bhlegal.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000465117

REGON: 146715444

NIP: 5213650109

 

FORMULARZ KONTAKTOWY