AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE DLA OBLIGATARIUSZY SERII B VELTO CARS S.A.

2016-10-06

W związku z kierowanymi do naszej Kancelarii zapytaniami obligatariuszy serii B VELTO CARS S.A. w Warszawie, Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych niniejszym informuje, że wbrew informacjom zawartym w Warunkach Emisji Obligacji serii B wskazanej Spółki nie jest administratorem zabezpieczenia w formie hipoteki, która miała być ustanowiona na zabezpieczenia obligatariuszy serii B i nigdy nie zawarła z VELTO CARS S.A. umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy serii B.