AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE DLA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F TK INVEST SP. Z O.O. W LUBINIE

2016-02-28

Bojanowski Hipsz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie niniejszym informuje, że wbrew informacjom zawartym w Warunkach Emisji Obligacji serii F TK INVEST Sp. z o.o. w Lubinie nie jest administratorem zabezpieczenia i nigdy nie zawarła z TK INVEST Sp. z o.o. w Lubinie umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii F. Na dzień 28 lutego 2016 r. w księdze wieczystej nr OP1P/00059297/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych brak wpisu o ustanowieniu zabezpieczenia na nieruchomości.